Babynabytek.sk   »   Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

 1. Pre účasť v súťaži je nutné, aby súťažiaci odpovedal na tipovaciu otázku: "Koľko ľudí sa zapojí do súťaže?" a to vložením číselnej odpovede do určeného poľa v súťažnom portáli.

 2. Pre účasť v súťaži je nutné, aby súťažiaci preukázal, že nakúpil na stránkach www.babynabytek.sk v období od 1.12. - 31.12. 2021.

 3. Pre účasť v súťaži je nutné, aby súťažiaci sledoval profily nášho e-shopu na Facebooku a Instagramu.

 4. V prípade výhry, bude súťažiaci kontaktovaný na email, ktorý zadával pri vytváraní objednávky.

 5. V prípade, že žiadny zo súťažiacich neodpovie na súťažnú otázku správne, vyhráva súťažiaci s najbližším tipom.

 6. V prípade, že na súťažnú otázku odpovie správne viac súťažiacich, vyhráva súťažiaci, ktorý odpovedal skôr.

 7. Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Organizátor si tiež vyhradzuje právo výmeny výhier za výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou.

 8. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nekomunikácie výhercu po dobu 5 dní od ohlásenia výhry osloviť náhradného výhercu.

 9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetové stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.

 10. Súťaž prebieha súbežne v nasledujúcich krajinách: Česká republika, Slovensko.

 11. Kliknutím na tlačidlo "Súťažiť", súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a tiež s uložením kontaktných informácií (v rozsahu: email, telefónne číslo a doručovacie adresa v súlade s GDPR) počas trvania a vyhlásenia súťaže.

 12. Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu. Súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na účasť v súťaži.

 13. Súťaže sa môžete zúčastniť do 31.12. 2021