Babynabytek.sk   »   podmienky súťaže

podmienky súťaže

 1. Pre účasť v súťaži je potrebné, aby súťažiaci odpovedal na tipovaciu otázku: "Koľko ľudí sa zapojí do súťaže?" A to vložením číselnej odpovede do určeného poľa v súťažnom portáli.
 2. Pre účasť v súťaži je potrebné, aby súťažiaci preukázal, že nakúpil na stránkach www.babynabytek.cz . To vykoná vložením súťažného kódu do určeného poľa v súťažnom portáli. Kód nájde na súťažnom letáku, ktorý dostane v zásielke ako súčasť objednávky.
 3. Pre účasť v súťaži je potrebné, aby súťažiaci zadal do súťažného portálu email, ktorý zadával pri vytváraní objednávky. Na tento email vás budeme kontaktovať v prípade výhry.
 4. V prípade, že žiadny zo súťažiacich neodpovie na súťažnú otázku správne, vyhráva súťažiaci s najbližším tipom.
 5. V prípade, že na súťažnú otázku odpovie správne viac súťažiacich, vyhráva súťažiaci, ktorý odpovedal skôr.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhier za výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nekomunikace Výherca počas 5 dní od ohlásenia výhry osloviť náhradného výhercu.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči Účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.
 9. Súťaž prebieha súbežne v nasledujúcich krajinách: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko.
 10. Kliknutím na tlačidlo ,, Súťažiť ", súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a tiež s uložením kontaktných informácií (v rozsahu: email, v súlade s GPDR) po dobu trvania a vyhlásenie súťaže.
 11. Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu. Súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na účasť v súťaži.
 12. Súťaže sa môžete zúčastniť do 1.6. 2021